GEOTERMÁLNÍ OBLAST (Námaskarð, Island)

Použitá fototechnika: Pentax K-3 / Pentax 21mm/4.0