Kontakt

MÁTE-LI JAKÉKOLIV PŘÁNÍ, KONTAKTUJTE MĚ.

 

Můžete poslat e-mail, nebo vyplnit formulář, jak je libo.

Lze využít i telefon, ale možná budu zrovna v zahraniční, nebo v terénu.

 

 

VŠECHNY FOTKY V GALERII SI MŮŽETE OBJEDNAT JAKO OBRAZ NA ZEĎ

TISK FOTOGRAFIÍ INFO

 


 

WORKSHOPY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

DEFINICE TERMÍNŮ

Pořadatel : Ing. Helena Bartošová, mail: helenafotografka@seznam.cz

Zákazník: Účastník workshopu.

Workshop (fotovýlet, expedice): Kurz na účelem fotografování a navštívení dané země. Délka kurzu je stanovena v přihlášce a na webových stránkách Pořadatele.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Rezervace místa: Místo nemůže být rezervováno bez zaplacení části ceny (standardně ½ ceny za workshop).

Storno podmínky

Nikdo si nechce nechat ujít výpravu! Ale věci se dějí a v případě, že se nebudete moci zúčastnit workshopu a svou účast zrušíte, bude vrácení peněz řešeno formou storno poplatků.

Storno poplatky budou odečteny z uhrazené ceny takto:

· Od zaplacení do 60. dne před zahájením výpravy-25% z uhrazené ceny

· Od 59. dne do 45. dne před zahájením výpravy -50% z uhrazené ceny

· Od 44. dne do 21. dne před zahájením výpravy -75% z uhrazené ceny

Od 20. dne před zahájením až do data zahájení výpravy –100% z uhrazené ceny

Datem zrušení účasti se rozumí den, kdy je toto odstoupení oznámeno písemnou formou na e-mail Pořadatele.

Doplatek musí být zaplacen nejpozději 60 dní před termínem konání.

V případě nenadálých událostí souvisejících s vyšší mocí:

Změna pravidel pro vstup turistů z důvodu pandemií např. COVID-19, klimatických, mechanických, politických problémů, nehody nebo nemoci a toho, že workshop jako celek nelze uskutečnit, bude jednat Pořadatel se Zákazníkem o případných alternativách, včetně možnosti vrácení uhrazené ceny, bez zbytečného odkladu.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Nehody:

1.A. Pořadatel nenese odpovědnost za nehody účastníků workshopu a v případě potřeby nehradí léčebné výlohy. Během workshopu je každý Zákazník zodpovědný za svou bezpečnost a fyzickou integritu.

1 B. Pořadatel nenese odpovědnost za nehody nebo ztrátu fotografického vybavení, dokladů, mobilů, peněz, apod. během workshopu. Každý Zákazník je zodpovědný za své fotografické vybavení a osobní věci.

2. Dochvilnost a doklady:

2.A. Workshop začíná v určeném dni a čase. Všichni účastníci musí být na místě určeném pro den zahájení workshopu. V případě zpoždění musí Zákazník co nejdříve kontaktovat Pořadatele.

3.A. Zákazník je povinen mít k cestě platný cestovní doklad, případně vízum.

3. Respekt:

3.A. Respekt a trpělivost jsou základem úspěšného workshopu. Účastníci mohou mít různé úrovně znalostí o daném tématu, takže při vysvětlování témat, která již znají, je potřeba určité trpělivosti. Je nutné respektovat oblast fotografování každého účastníka. Nerespektování ze strany účastníka vůči jinému členu workshopu, nebo personálu nebude dovoleno. Toto je prostor bez diskriminace.

4. Počasí:

4.A. Výprava a její itinerář jsou závislé na počasí a mohou se změnit. Je zcela běžné, že se počasí může změnit z hodiny na hodinu.

5. Zpracování osobních údajů:

5.A. Zákazník dává souhlas Pořadateli dle §5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k vnitřním potřebám Pořadatele, zejména pro zasílání souvisejících informací a informací k workshopům. Tento souhlas Zákazník uděluje potvrzením přihlášky, je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemně na e-mail Pořadatele.

 
Jméno:
Email:
Potvrzení emailu
Antispam:
161611817 (zapiš pozpátku!)
Text: