SLUNEČNÍ KOUPEL (NP Pieniny, Slovensko)

Klíčová slova: slovensko, pieniny, mhla, hory, stromy, slunce, inverze